V/v đề nghị báo cáo giải trình nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 1088/UBND-TCKH
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung V/v đề nghị báo cáo giải trình nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 2023.05.24-vv-bc-giai-trinh-no-dong-xdcb-gd-2016-2020-s.pdf