V/v thông báo thay đổi thời gian kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các phòng ban chuyên môn UBND huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1092/BCĐ IS0
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung V/v thông báo thay đổi thời gian kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các phòng ban chuyên môn UBND huyện năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt Nguyễn Duy Chinh
Tài liệu đính kèm thong-bao-thoi-gian-kiem-tra-iso-nam-2023.pdf