Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 310/BC-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm qd-bo-sung-tieu-chuan-dinh-muc-ts-chuyen-dung-cua-phong-ld-tb-va-xh_sua.pdf