Kế hoạch đưa đón đoàn TXCT Trước kỳ họp thứ thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII và trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 124/KH
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch đưa đón đoàn TXCT Trước kỳ họp thứ thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII và trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Mã Thị Trà My
Tài liệu đính kèm ke-hoach-dua-don-doan-txct-truoc-ky-hop-thu-thu-14-hdnd-tinh-khoa-xvii-va-truoc-ky-hop-thu-8-hdnd-huyen-khoa-v-nhiem-ky-2021-2026.pdf