Báo Cáo Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 309/BC-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Báo Cáo Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm bao-cao-ket-qua-thuc-hien-qd-1438.pdf