Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Đông y các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
Số ký hiệu văn bản 1029/HD-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Đông y các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm 03.-huong-dan-tuyen-truyen-dai-hoi-hdy-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028.pdf