V/v giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
Số ký hiệu văn bản 1082/UBND-VP
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung V/v giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm vv-giao-nhiem-vu-xay-dung-ke-hoach-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-hoi-chu-thap-do.pdf