Báo cáo Giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm Thời điểm: Tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 165/BC-UBND
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm Thời điểm: Tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm thong-bao-gia-vat-lieu-thang-03-nam-2023.pdf