V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Số 74/TB-VPCP ngày 14 /03/ 2023 và Công văn số 874/TCTTKĐA của tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ ngày 20/02/2023 về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Số ký hiệu văn bản 518/UBND-VP
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Số 74/TB-VPCP ngày 14 /03/ 2023 và Công văn số 874/TCTTKĐA của tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ ngày 20/02/2023 về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm ve-viec-don-doc-thuc-hien-quy-dinh-lien-quan-den-bo-so-ho-khau-so-tam-tru-giay.pdf