V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 539/UBND-VP
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm ke-hoach-thuc-hien-dau-gia-tai-san-tren-dat-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-nam-2023-sua.pdf