Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thực hiện dịch vụ công ích môi trường đô thị thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 454/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thực hiện dịch vụ công ích môi trường đô thị thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm q-pd-khlcnt-thuc-hien-dich-vu-cong-ich-moi-truong-do-thi-4-12-nam-2023-.pdf