Báo cáo Tiến độ và kết quả thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 162/BC-UBND
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tiến độ và kết quả thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-thuc-hien-cac-kien-nghi-sau-giam-sat.pdf