Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật giá (sửa đổi)
Số ký hiệu văn bản 521/UBND-VP
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật giá (sửa đổi)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm tham-gia-y-kien-doi-voi-du-thao-luat-gia-sua-doi.pdf