Báo cáo tổ chức góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý trong các trường học đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 160/BC-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổ chức góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý trong các trường học đến năm 2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-gop-y-du-thao-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-du-an-tang-cuong-nang-luc-phong-chong-ma-tuy-trong-cac-truong-hoc-den-nam-2025.pdf