Báo cáo tình hình thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN
Số ký hiệu văn bản 158/BC-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-noi-dung-ho-tro-dau-tu-xay-dung-cho-thuoc-chuong-trinh-mtqg-phat-trien-kt-xh-vung-dttsmn.pdf