Báo cáo kết triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng úng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 156/BC-ĐA 06
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng úng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 156-bc-06.pdf