Về việc đề nghị bổ sung hồ sơ sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất
Số ký hiệu văn bản 467/UBND-TCKH
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc đề nghị bổ sung hồ sơ sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-de-nghi-cac-don-vi-bo-sung-ho-so-dieu-chinh-qd-2088-17-3-2023-sua.pdf