Về việc báo cáo thực hiện mức lương tối thiểu vùng và tình hình sử dụng lao động
Số ký hiệu văn bản 474/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo thực hiện mức lương tối thiểu vùng và tình hình sử dụng lao động
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Duy Chinh
Tài liệu đính kèm cv-de-nghi-bao-cao-luong-toi-thieu-vung.pdf