V/v đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023
Số ký hiệu văn bản 463/UBND-VP
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-gui-ca-huyen.pdf