V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 462/UBND-TCKH
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm gop-y-du-thao-quyet-dinh-va-quy-che-qlsd-vien-tro-khong-hoan-lai.pdf