Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 147/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm q-d-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-giai-quyet-cong-viec-noi-bo-ngoai-tthc-cua-phong-ldtbxh.pdf