Báo cáo bổ sung số liệu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 144/BC-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo bổ sung số liệu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-bo-sung-so-lieu-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-ct-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2022.pdf