Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 122/BC-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bc-trien-khai-de-an-pl-xl-tc-chat-thai-tren-dia-ban-huyen-bao-lam.pdf