Báo cáo về việc Báo cáo định kỳ lĩnh vực Khoa học và Công nghệ tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 145/BC-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo về việc Báo cáo định kỳ lĩnh vực Khoa học và Công nghệ tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-dinh-ky-thang-3.pdf