Tờ trình V/v xin ý kiến ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 455/UBND-TCKH
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Tờ trình V/v xin ý kiến ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm to-trinh-vv-xin-y-kien-ban-hanh-chi-thi-ve-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dtc-thuc-hien-03-ctmtqg-nam-2023-va-gd-2023-2025.pdf