V/v nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất nội dung, ý kiến đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án tích hợp quy hoạch huyện Bảo Lâm gắn với quy hoạch tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 454/UBND-TCKH
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung V/v nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất nội dung, ý kiến đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án tích hợp quy hoạch huyện Bảo Lâm gắn với quy hoạch tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-nghien-cuu-danh-gia-de-xuat-noi-dung-y-kien-doi-voi-du-thao-quy-hoach-tinh-cao-bang-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050_sua.pdf