Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đăng ký nội dung, nhu cầu tập huấn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 142/BC-UBND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đăng ký nội dung, nhu cầu tập huấn năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-kho-khan-vuong-mac-trong-thuc-hien-ct-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-va-dang-ky-nhu-cau-noi-dung-tap-huan.pdf