Công văn phối hợp thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ quặng chì -kẽm tại khu vực Nam Bản Bó, xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 449/UBND-TCKH
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn phối hợp thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ quặng chì -kẽm tại khu vực Nam Bản Bó, xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-phoi-hop-tham-dinh-de-nghi-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-khai-thac-mo-quang-chi-kem-tai-khu-vuc-nam-ban-bo-xa-thai-hoc.pdf