Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội nhân dân huyện quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
Số ký hiệu văn bản 23/BC-HĐND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội nhân dân huyện quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Thị Trà My
Tài liệu đính kèm 23-bc-hdnd.pdf