BÁO CÁO Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/2/2023 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số ký hiệu văn bản 141/BC-UBND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/2/2023 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-quyet-dinh-164.pdf