Báo cáo về việc báo cáo công tác PCTN quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 140/BC-UBND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo về việc báo cáo công tác PCTN quý I năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bc-quy-i.pdf