V/v rà soát tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 431/UBND-VP
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 8.-ra-soat-tien-do-thuc-hien-cong-tac-xdcb.pdf