Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 428/UBND-KTHT
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-gop-y-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-trong-linh-vuc-xay-dung.pdf