Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ lĩnh vực Công thương ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Số ký hiệu văn bản 427/UBND-KTHT
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ lĩnh vực Công thương ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-don-doc-thuc-hien-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-cong-thuong-nganh-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep.pdf