V/v đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 425/UBND-VP
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 7.-don-doc-thuc-hien-quy-che-lam-viec-cua-ubnd-huyen.pdf