Vv rà soát khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đăng ký nội dung, nhu cầu tập huấn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 420/UBND-NNPTNT
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Vv rà soát khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đăng ký nội dung, nhu cầu tập huấn năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm vv-ra-soat-kho-khan-vuong-mac-trong-qua-trinh-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-va-dang-ky-noi-dung-nhu-cau-tap-huan.pdf