Báo cáo cung cấp bổ sung số liệu phục vụ Đoàn kiểm toán Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTSMN.
Số ký hiệu văn bản 137/BC-UBND
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo cung cấp bổ sung số liệu phục vụ Đoàn kiểm toán Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTSMN.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-cung-cap-bo-sung-so-lieu-phuc-vu-doan-kiem-toan-chuong-trinh-mtqg-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dttsmn.pdf