Báo cáo kết quả rà soát thôn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Lô Lô)
Số ký hiệu văn bản 136/BC-UBND
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả rà soát thôn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Lô Lô)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bc-ra-soat-thon-tap-trung-dong-bao-dtts-co-kho-khan-dac-thu-lo-lo-tren-dia-ban-huyen-bao-lam.pdf