V/v góp ý dự thảo nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế
Số ký hiệu văn bản 418/UBND-VP
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm v.v-gop-y-du-thao-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-30-nq-cp-ngay-04.3.2023-cua-chinh-phu.pdf