V/v về việc tổng hợp, đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bảo Lâm và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 417/UBND-VP
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung V/v về việc tổng hợp, đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bảo Lâm và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm tong-hopdang-ky-chung-thu-so-chuyen-dung-chinh-phu-lam-viec-tai-bptn-va-tkq-huyen-xa.pdf