V/v góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn NSĐP tỉnh Cao Bằng (lần 5)
Số ký hiệu văn bản 416/UBND-TCKH
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn NSĐP tỉnh Cao Bằng (lần 5)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm gop-y-du-thao-nq-dieu-chinh-bo-sung-kh-dtc-trung-han-gd-2021-2025-von-nsdp-tinh-cao-bang-lan-5-.pdf