V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 415/UBND-TCKH
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm gop-y-du-thao-nq-dieu-chinh-bo-sung-nq-so-01_2022_nq-hdnd-cua-hdnd-tinh.pdf