Kế hoạch Tuyên truyền Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 414/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm kh-t.-truyen-rac-thai-tai-che.pdf