Về việc góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 374/UBND-NN
Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực 07/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm ve-viec-gop-y-du-thao-kh-trien-lhai-thuc-hien-chuong-trinh-tong-the-pctt-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-cb-h.-bao-lam-sua.pdf