Công văn Về việc đề nghị cử cán bộ, Công chức tham gia Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Số ký hiệu văn bản 403/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn Về việc đề nghị cử cán bộ, Công chức tham gia Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-de-nghi-cu-can-bo-cc-tham-gia-ban-boi-thuong.pdf