Báo cáo rà soát kinh phí thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Số ký hiệu văn bản 133/BC-UBND
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo rà soát kinh phí thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 133-bc-ubnd.pdf