Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 407/KH-HĐPH
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm kh-trien-khai-thuc-hien-de-an.pdf