Báo cáo Tổng hợp số lượng, thành phần Người có uy tín trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 132/BC-UBND
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng hợp số lượng, thành phần Người có uy tín trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bc-tong-hop-so-luong-thanh-phan-nguoi-co-uy-tin.pdf
bieu-tong-hop-huyen.xlsx