Công văn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 394/UBND-TCKH
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-xay-dung-ke-hoach-nam-2023-ve-thuc-hien-nghi-quyet-08-cua-tinh-uy.pdf