Tờ trình V/v xin ý kiến ban hành Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 315/TTr-UBND
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Tờ trình V/v xin ý kiến ban hành Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm to-trinh-xin-y-kien-ban-hanh-bao-cao-so-ket-giua-nhiem-ky-tinh-hinh-thuc-hien-nghi-quyet-08-cua-tinh-uy_sua.pdf